Thứ năm, 09.11.2017 GMT+7

Bình Thuận: Mở lớp tập huấn quản lý nguồn nước cho giáo viên

Bình Thuận: Mở lớp tập huấn quản lý nguồn nước cho giáo viên

     Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận vừa khai mạc lớp tập huấn truyền thông cho 156 cán bộ, giáo viên của huyện Bắc Bình về “nguồn tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu”.


Ảnh tại lớp tập huấn

      Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận vừa khai mạc lớp tập huấn truyền thông cho 156 cán bộ, giáo viên của huyện Bắc Bình về “nguồn tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu”.
      Mục tiêu của lớp tập huấn là giúp các thầy cô giáo hiểu hơn về sự quan trọng của dự án, cập nhật và bổ sung các kiến thức chuyên sâu để phục vụ công tác giảng dạy, truyền thông điệp đến học sinh và phụ huynh.
      156 giáo viên này sẽ là những tuyên truyền viên cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu được thực tế địa bàn, từ đó có những hiến kế quan trọng cho việc quản lý nguồn nước và phát triển đô thị tại huyện Bắc Bình. 
      Học viên được chia theo từng nhóm để cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến nguồn nước, các biểu hiện của biến đổi khí hậu, các tác hại của việc phát triển đô thị không bền vững, giải pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả nhất nguồn nước, cụ thể là trên lưu vực sông Lũy, huyện Bắc Bình và tỉnh Bình Thuận.
 
Theo monre.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://cetac.gov.vn/http://cetac.gov.vn///tin-moi-truong/binh-thuan-mo-lop-tap-huan-quan-ly-nguon-nuoc-cho-giao-vien.html
© Trung tâm Đào tạo and Truyền thông môi trường - Tổng cục Môi trường | CETAC.VEA | tinmoitruong.gov.vn | truyềnthôngmôitrường.vnEmail: huongdg1080@gmail.com