Thứ năm, 09.11.2017 GMT+7

Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2019

Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2019

    ​Ngày 8/11/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp số 25/CTPH-MTTW-TCTV-TNMT về việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017 - 2019.


     ​Ngày 8/11/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp số 25/CTPH-MTTW-TCTV-TNMT về việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017 - 2019.
     Tham gia buổi Lễ có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng (UVTW), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); đồng chí Trần Thanh Mẫn, UVTW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN); đồng chí Phùng Xuân Nhạ, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục; đồng chí Đào Ngọc Dung, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Lại Xuân Môn, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân VN; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam,... cùng lãnh đạo các hiệp hội, ban ngành.
     Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng sự phối hợp, hợp tác giữa Bộ TN&MT và UBTWMTTQVN đã thể hiện sự đổi mới, mang tính hành động, tập trung vào việc nâng cao tính hiệu quả, cơ chế phối hợp và phát huy vai trò tập hợp, huy động toàn thể các tổ chức xã hội tham gia các công tác liên quan đến tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ
 
     Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm trọng, cực đoan hơn, nhanh hơn và gây nhiều tác động đến tính mạng người dân, đến các thành quả, sự phát triển bền vững của đất nước thì Chương trình hợp tác là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
     Theo Chương trình đã ký kết, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với UBTWMTTQVN thực hiện công tác giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; việc chấp hành pháp luật về quản lý chất thải trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, bệnh viện, chợ và trung tâm thương mại; nơi giết, mổ gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm; sinh hoạt của hộ gia đình và cộng đồng dân cư.
     Đặc biệt, Chương trình cũng quy định cụ thể công tác giám sát trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong đánh giá tác động môi trường; giám sát việc xử lý vi phạm khai thác tài nguyên trái quy định; giám sát việc tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
     Thực hiện Chương trình phối hợp, Bộ TN&MT sẽ tập huấn nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ, chuyên viên, chuyên gia tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực UBTWMTTQVN xây dựng kế hoạch giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2019; xây dựng mô hình giám sát cụ thể./.

Theo vea.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://cetac.gov.vn/http://cetac.gov.vn///tin-moi-truong/phoi-hop-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-giai-doan-2017-2019.html
© Trung tâm Đào tạo and Truyền thông môi trường - Tổng cục Môi trường | CETAC.VEA | tinmoitruong.gov.vn | truyềnthôngmôitrường.vnEmail: huongdg1080@gmail.com