Thứ năm, 09.11.2017 GMT+7

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

     Ngày 06/11, Tổng cục Môi trường ban hành Công văn số 3043/TCMT-VP gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Ảnh minh họa

     Ngày 06/11, Tổng cục Môi trường ban hành Công văn số 3043/TCMT-VP gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

     ​Chỉ thị số số 03/CT-BTNMT được Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng. Đây là chủ trương và giải pháp kịp thời, thiết thực của Bộ TN&MT nhằm tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị về môi trường của các cá nhân và tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

     Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng, Tổng cục Môi trường đã thiết lập đường dây nóng cấp trung ương theo số điện thoại 086.900.0660 và địa chỉ thư điện tử duongdaynong@vea.gov.vn.

     Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị hiệu quả, đảm bảo thông suốt từ trung ương đến địa phương, Tổng cục Môi trường đề nghị các Sở TN&MT công bố, vận hành đường dây nóng 24/7 trên địa bàn quản lý trước ngày 15 tháng 11 năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng tại Chỉ thị số 03/CT-BTNMT; đồng thời, tổng hợp tình hình xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn và gửi về Tổng cục Môi trường trước ngày 25 hàng tháng.
 
     Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường yêu cầu các Sở TN&MT, trước mắt thực hiện quy trình tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng theo Phụ lục kèm theo Công văn số 2279/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
 
Theo vea.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://cetac.gov.vn/http://cetac.gov.vn///tin-moi-truong/trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-03ct-btnmt-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong.html
© Trung tâm Đào tạo and Truyền thông môi trường - Tổng cục Môi trường | CETAC.VEA | tinmoitruong.gov.vn | truyềnthôngmôitrường.vnEmail: huongdg1080@gmail.com