Thứ ba, 07.11.2017 GMT+7

Tăng tốc chỉ tiêu môi trường

Tăng tốc chỉ tiêu môi trường

  Tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa qua, điều mà các ĐBQH đặc biệt quan tâm là chỉ tiêu về môi trường đã đề ra khó có thể “cán đích”, nếu không có động thái quyết liệt từ Chính phủ, mà bắt đầu từ sự minh bạch chỉ tiêu, số liệu báo cáo.


Ảnh minh họa

     Tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa qua, điều mà các ĐBQH đặc biệt quan tâm là chỉ tiêu về môi trường đã đề ra khó có thể “cán đích”, nếu không có động thái quyết liệt từ Chính phủ, mà bắt đầu từ sự minh bạch chỉ tiêu, số liệu báo cáo.
     Cụ thể, theo báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 86% (tức là đã vượt chỉ tiêu đề ra trước đó). Song, không ít ĐBQH tỏ ra băn khoăn về tính xác thực, độ tin cậy của số liệu này. Bởi ngay trong báo cáo gửi tới ĐBQH về kết quả thực hiện trả lời chất vấn, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, tính đến tháng 9 năm 2017 cả nước có thêm 4 khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp đang hoạt động đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 216/283 khu công nghiệp, đạt tỷ lệ 76%. Vậy, con số nào mới thực sự chính xác?

     Có người lý giải, những chỉ tiêu về môi trường có sự khác nhau trong các báo cáo không phải vấn đề mới, do sự phân công về bảo vệ môi trường giữa các bộ, ngành không rõ ràng, đôi khi còn chồng chéo trong một số lĩnh vực. Đơn cử việc theo dõi, đánh giá và quản lý chất thải rắn được giao cho các Bộ Xây dựng, Y tế, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; hay quản lý môi trường công nghiệp thuộc trách nhiệm các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường. Điều này dẫn tới, các số liệu báo cáo thường phân tán, không thống nhất. Chưa kể, hệ thống chỉ tiêu lại có nhiều vấn đề không thống nhất, khiến cho các cấp quản lý gặp khó khăn trong việc phân biệt cũng như thực hiện báo cáo đối với từng hệ thống.

     Vẫn biết là khó nhưng việc đưa ra số liệu khác nhau hoặc chưa xác thực, thậm chí “vênh” tới 10% trong các báo cáo, quả thực rất khó chấp nhận, bởi điều đó sẽ dẫn tới sự chủ quan, đánh giá cao thành tích đạt được, từ đó khó có thể tìm được giải pháp hữu hiệu, giải quyết tốt vấn đề tồn tại. Điều Chính phủ cần làm ngay là kiểm tra lại và báo cáo cụ thể, chính xác với Quốc hội về chỉ tiêu môi trường.

     Quả thực, những chỉ tiêu về môi trường đã đề ra sẽ khó có thể đạt được nếu không có động thái quyết liệt từ Chính phủ. Đơn cử, trong chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216 đã xác định đến năm 2020 tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường phải đạt ít nhất là 95%, tức là chỉ còn 3 năm nữa để thực hiện. Song, theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chính phủ lại đề ra tỷ lệ là 88%, chỉ tăng 1% so với năm 2017. Vậy thì rất khó bảo đảm lộ trình đến năm 2020, đạt tỷ lệ 95% như chiến lược đã đề ra. 

     Nếu nhìn vào thực tại thì không chỉ vấn đề khu công nghiệp, khu chế xuất mà cả việc xử lý chất thải rắn, chất thải thông thường, chất thải nguy hại và chất thải y tế khó đạt mục tiêu đề ra. Thực tế, tỷ lệ xử lý chất thải rắn thông thường cũng không đạt được 100% lượng được thu gom; tỷ lệ xử lý chất thải nguy hại, thu gom chất thải y tế còn khá thấp. Bên cạnh đó, tỷ lệ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải đạt 100% cũng khó bảo đảm. Việc thực hiện các chỉ tiêu này sẽ khó “cán đích” nếu chúng ta không xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế như chưa xác định rõ trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu môi trường đối với các bộ, ngành, địa phương có liên quan hay chưa có đủ chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

     Thế nhưng, quan trọng hơn cả vẫn là động thái từ phía Chính phủ trong việc xem xét đề ra mục tiêu để tăng tốc độ hoàn thành các chỉ tiêu môi trường hàng năm ở mức cao hơn, thay vì “khiêm tốn” như trước. Mặt khác, cũng cần đưa ra đánh giá toàn diện về mức độ giải quyết các vấn đề môi trường ở khu đô thị, làng nghề, khu vực nông thôn để đánh giá đầy đủ hơn về công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay.  ​

Theo vea.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://cetac.gov.vn/http://cetac.gov.vn///tin-moi-truong/tang-toc-chi-tieu-moi-truong.html
© Trung tâm Đào tạo and Truyền thông môi trường - Tổng cục Môi trường | CETAC.VEA | tinmoitruong.gov.vn | truyềnthôngmôitrường.vnEmail: huongdg1080@gmail.com