Thứ hai, 06.11.2017 GMT+7

Bỉ hỗ trợ triển khai kế hoạch tăng trưởng xanh

Bỉ hỗ trợ triển khai kế hoạch tăng trưởng xanh

     Từ cuối năm 2013, Vương quốc Bỉ đã triển khai Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh với tổng kinh phí hơn 5 triệu Euro tại Việt Nam. Dự án sẽ xây dựng một Quỹ tăng trưởng xanh hiệu quả và minh bạch, tạo điều kiện cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thu hút và điều phối thêm nhiều nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho các sáng kiến tăng trưởng xanh. Dự án sẽ kéo dài đến năm 2019.


 

     Từ cuối năm 2013, Vương quốc Bỉ đã triển khai Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh với tổng kinh phí hơn 5 triệu Euro tại Việt Nam. Dự án sẽ xây dựng một Quỹ tăng trưởng xanh hiệu quả và minh bạch, tạo điều kiện cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư thu hút và điều phối thêm nhiều nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho các sáng kiến tăng trưởng xanh. Dự án sẽ kéo dài đến năm 2019.
     ​Trong khuôn khổ dự án, Bình Định là một trong 3 địa phương đang nhận hỗ trợ hợp tác song phương với Bỉ để tiến hành các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Ba tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Định cũng được chọn làm thí điểm cho phát triển tăng trưởng xanh.

     Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bỉ, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh thời kỳ 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh với 3 mục tiêu cụ thể là: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính; Xanh hóa sản xuất; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

     Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 là chiến lược thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thông qua tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, công cụ kinh tế. Từ đó góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

Theo vea.gov.vn

 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://cetac.gov.vn/http://cetac.gov.vn///tin-moi-truong/bi-ho-tro-trien-khai-ke-hoach-tang-truong-xanh.html
© Trung tâm Đào tạo and Truyền thông môi trường - Tổng cục Môi trường | CETAC.VEA | tinmoitruong.gov.vn | truyềnthôngmôitrường.vnEmail: huongdg1080@gmail.com