Thứ tư, 25.10.2017 GMT+7

Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường

Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường

     Sáng 24/ 10 tại Tuyên Quang, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường- Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo “Tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vào công tác bảo vệ môi trường”. 


 

Các đại biểu tham dự hội thảo

    Sáng 24/ 10 tại Tuyên Quang, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường- Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo “Tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp vào công tác bảo vệ môi trường”. 
    Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của TS . Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE, GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN, Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Ông Nguyễn Hoàng Hải, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. Tham dự hội thảo có nhiều chuyên gia, nhà khoa học và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp các tỉnh khu vực miền Bắc.
    Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đã thực hiện nhiều hoạt động từ tuyên truyền đến trực tiếp tham gia cùng toàn thể nhân dân triển khai công tác bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu tại các địa phương trong cả nước.
     Bước đầu thu được nhiều kết quả khả quan, công tác BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, ý thức BVMT của người dân được nâng cao, những vấn đề bức xúc môi trường như: ô nhiễm, rác thải, khai thác tài nguyên lãng phí….được người dân quan tâm.
    Theo Ts. Trần Văn Miều, việc triển khai hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Trong đó, các hoạt động tập trung xóa các điểm đen về môi trường, giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường tại địa phương, cơ quan, đơn vị cũng được triển khai rộng rãi.
    Nhiều mô hình và hoạt động BVMT được xây dựng như : Ngày chủ nhật xanh, cộng đồng chung tay BVMT,  văn phòng xanh, khu phố tự quản,  "Hầm khí bi-ô-ga và bể chứa rác", "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn", "Xử lý chất thải làng nghề", "Nhà tiêu hợp vệ sinh và hố rác tự phân hủy"… Những hoạt động này luôn được các cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư ủng hộ và đánh giá cao.
    Tuy nhiên, tại một số địa phương có hiện tượng cơ quan quản lý môi trường chỉ thực hiện những việc gì thuận lợi, còn việc khó khăn thì bỏ qua hoặc đùn đẩy cho các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư, cũng như một số phong trào, cuộc vận động chỉ làm rầm rộ trong thời gian đầu, thời gian sau có chiều hướng nhạt dần, ngoài ra còn thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên người dân, các doanh nghiệp trong quá trình xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn kinh phí đầu tư trong lĩnh vực BVMT tại địa phương.
    Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cũng như khắc phục một số hạn chế trong công tác BVMT,  các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết của người dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật và các biện pháp BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu,  nâng cao năng lực hoạt động vì môi trường xanh – sạch – đẹp cho các tổ chức quần chúng để họ tham gia hỗ trợ các hoạt động của địa phương trong việc thực hiện xã hội hóa công tác BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu. Cung cấp thông tin cho nhân dân về những vấn đề cần thiết của môi trường, trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của các địa phương... Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần phải thiết thực, không phải chỉ hô hào chung chung, mà phải kết hợp tuyên truyền, giáo dục với chương trình hành động để đem lại lợi ích cụ thể, từ đó mới nâng cao được tính tự nguyện của nhân dân.
 
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu đóng góp tham luận tại hội thảo
    Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước về nguồn lực kỹ thuật, hệ thống luật pháp, quy định rõ trách nhiệm hơn nữa giữa chính quyền địa phương với các cộng đồng dân cư, nhất là sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề ngiệp và các tổ chức hội quần chúng. Đồng thời, có sự kết hợp, phân công trách nhiệm trong công tác BVMT để cùng thực hiện mục tiêu chung, tránh sự chồng chéo.
    Tiếp tục bổ sung các cơ chế, chính sách như sử dụng lao động, cơ chế tài chính, cơ chế giao thầu cho tổ chức, tư nhân tham gia thực hiện cung ứng các dịch vụ BVMT; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các mô hình đã được triển khai để rút kinh nghiệm và điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương...
    Tham luận, đóng góp ý kiến, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan, tổ chức của các tỉnh thành khu vực miền Bắc đều nhấn mạnh đến vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đối với công tác BVMT và kiến nghị cần đưa ra nhiều cơ chế chính sách cũng như có những đánh giá nghiên cứu học tập những cách làm mới, phát huy những giá trị tri thức bản địa của cộng đồng dân cư trong công tác BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu.
    Hội thảo đã tích cực ghi nhận những vấn đề, kiến nghị cần thiết của các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp khu vực miền Bắc để góp phần trong công cuộc BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, bởi đây là việc làm quan trọng, cần được tiến hành khẩn cấp hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh Quốc gia đang trong quá trình vươn mình phát triển nhanh như hiện nay./.
Theo vacne.org.vn

 

 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://cetac.gov.vn/http://cetac.gov.vn///ban-tin-cetac/vai-tro-cua-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-xa-hoi-nghe-nghiep-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong.html
© Trung tâm Đào tạo and Truyền thông môi trường - Tổng cục Môi trường | CETAC.VEA | tinmoitruong.gov.vn | truyềnthôngmôitrường.vnEmail: huongdg1080@gmail.com