Thứ sáu, 26.12.2014 GMT+7

Giới thiệu chung CETAC

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (CETAC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Môi trường. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 2465/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), và có chức năng giúp Tổng cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ: đào tạo và truyền thông môi trường, phát triển các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện xã hội hóa bảo vệ môi trường.


 

        Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (CETAC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Môi trường. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 2465/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), và có chức năng giúp Tổng cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ: đào tạo và truyền thông môi trường, phát triển các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện xã hội hóa bảo vệ môi trường. (Quyết định về Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm xem chi tiết tại Quyết định số 1510/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục Môi trường).

 
        I. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
        Đầu mối của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường;
        Tổ chức sự kiện, ngày lễ, giải thưởng, cuộc thi về môi trường: Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đất ngập nước thế giới, Lễ tuyên dương Điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, Giải thưởng môi trường Việt Nam,...
        Xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng;
        Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về môi trường cho: các cán bộ làm công tác quản lý môi trường tại sở/ban/ngành cấp tỉnh; cơ sở xăng dầu; cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác,...
        Sản xuất phim, phóng sự, video clip, tọa đàm, các ấn phẩm về môi trường;
        Triển khai thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị xã hội về xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường
        Hợp tác quốc tế về giáo dục và truyền thông môi trường;...
        

        II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

        III.  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUA CÁC THỜI KỲ

        1. Ông Nguyễn Công Quang (14/07/1949), nguyên Giám đốc đầu tiên của Trung tâm từ: 26/11/2008 đến 14/07/2009.

        2. Ông Trần Phong (28/06/1965), nguyên là Giám đốc Trung tâm từ: 08/01/2010 đến 01/09/2014.

        3. Ông Nguyễn Việt Dũng (15/09/1974), Giám đốc Trung tâm từ: 15/4/2015

 

        IV. DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM (Cập nhật ngày 01.8.2016)   

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTDĐ

Tên tài khoản

1

Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc

04.3872.7426

-

dzung.vepa@gmail.com

VĂN PHÒNG

1

Mai Thanh Thiệp

Chánh VP

 

04.2241.5275

04.3872.7425

 

0983.100.696

maithanhthiep@gmail.com

2

Nguyễn Thị Chung

Phó CVP

0973.027.959

chungnguyen79@gmail.com

3

Đoàn Thị Hồng Hạnh

Kế toán trưởng

kiêm Phó CVP

0918.376.586

hanhdoan1980@gmail.com

4

Vũ Thị Như Ngọc

Văn thư Trung tâm

0166.8267.658

nhungocnn89@gmail.com

5

Nguyễn Hữu Mạnh

 

0918.04.05.90

nhmanh@monre.gov.vn

6

Ứng Hoài Phương

 

0166.365.2661

phuonguh.cetac@gmail.com

7

Phạm Thị Hương

 

0912.305.741

thihuongcetac@gmail.com

8

Hoàng Thị Mận

 

0984.897.329

hoangmanvea@gmail.com

9

Nguyễn Trần Cương

 

0915.923.018

cuongquec@gmail.com

10

Nguyễn Hữu Hải

Lái xe

0904.979.869

hai.manh.viet@gmail.com

11

Phạm Văn Lâm

Bảo vệ

0912.103.291

lamxdnt101@gmail.com

12

Nguyễn Mạnh Cường

Bảo vệ

0987.802.245

cuong.24081956@gmail.com

PHÒNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

1

Nguyễn Văn Phấn

Trưởng phòng

04.3872.8307

0912.138.449

nguyenvanphan@gmail.com

2

Đỗ Thị Kim Huệ

 

0988.737.367

dokimhuevtv@gmail.com

3

Ngô Thị Hoài Thương

 

0975.965.144

ngothihoaithuong@gmail.com

4

Nguyễn Thị Huynh

 

0913.410.331

nt.huynh197@gmail.com

5

Đặng Thị Hằng

 

0985.495.256

danghang1410@gmail.com

6

Nguyễn Văn Bình

 

0966.610.690

vanbinh1006@gmail.com

PHÒNG ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG

1

Tạ Hoàng Tùng Bắc

Trưởng phòng

04.3872.9161

0913.504.952

tungbac@gmail.com

2

Đàm Duy Ân

Phó TP

0983.214.678

damduy.an@gmail.com

3

Nguyễn T. Thu Huyền

 

0949.220.077

thuhuyenns@gmail.com

4

Phạm Phương Hạnh

 

0987.748.868

phuonghanh23@gmail.com

5

Ninh Thị Nguyệt

 

0125.776.9274

nguyetthang1987@gmail.com

6

Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

 

0977.734.509

mainguyen7287@gmail.com

7

Thái Việt Trung

 

 

0975.263.383

minhtrung050615@gmail.com

PHÒNG NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG

1

Trương Mạnh Thắng

Trưởng phòng

04.3872.7957

0913.593.370

tmtlinhdam@gmail.com

2

Nguyễn Đình Đáp

Phó TP

0903.285.940

nguyendinhdap@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mỹ Vân

 

0977.124.095

myvan288@gmail.com

4

Nguyễn Thùy Linh

 

0989.124.924

thuylinh296@gmail.com

5

Hà Thị Hồng Huế

 

0164.715.4764

hahonghuend@gmail.com

6

Bùi Anh Tuấn

 

0975.305.933

bt.anh07@gmail.com

 

PHÒNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN MÔI TRƯỜNG

1

Hoàng Quốc Lâm

Trưởng phòng

04.2241.5273

0984.586.503

quoclamcb@gmail.com

2

Lê Danh Hồng

Phó TP

0989.621.080

ledanhhong@gmail.com

3

Phan Văn Tú

 

0914.273.006

phantudt@gmail.com

4

Phạm Thanh Hương

 

0902.152.328

phamhuong143@gmail.com

5

Trần Linh Chi

 

0966.888.855

tranlinhchi1983@gmail.com

6

Phan Đức Thuận

 

0903.128.187

phanthuan281@gmail.com

7

Trần Văn Thanh

 

0988.442.566

tranthanhtb@gmail.com

8

Phạm Bá Linh

 

0974.831.777

balinhpham1990@gmail.com

9

Nguyễn Thị Thu Trang

 

0979.107.142

thutrang.smm@gmail.com

TỔNG SỐ: 40 người

        4. THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG          

        Địa chỉ: 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

        Điện thoại: 04.2241.5275; Fax: 04.38727425; Email: cetac@vea.gov.vn;        

        Youtube      Google+     Facebook     Fanpage

 

Đường dẫn của bản tin này: http://cetac.gov.vn/http://cetac.gov.vn///gioi-thieu-chung/gioi-thieu-chung-cetac.html
© Trung tâm Đào tạo and Truyền thông môi trường - Tổng cục Môi trường | CETAC.VEA | tinmoitruong.gov.vn | truyềnthôngmôitrường.vnEmail: huongdg1080@gmail.com